Pon. - Pt. 09:00 - 17:00

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przyjęte przez Dobry Wzrok Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kliniczna 1B/2, 80-402 Gdańsk, która jest administratorem danych.

Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających nasz serwis, korzystających z oferowanych przez nas usług i współpracujących z nami oraz spełnieniem wobec nich obowiązku informacyjnego wynikającego z aktualnych regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych.

W związku z wdrożeniem przez nas obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, szanując Państwa prywatność, jak również dbając o to, aby wiedzieli Państwo w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe, poniżej przedstawiamy klauzule informacyjne, które pomogą Wam to ustalić:

Klauzula informacyjna dla grupy kandydaci do pracy

Klauzula informacyjna dla grupy nadawcy i odbiorcy korespondencji

Klauzula informacyjna dla grupy pacjent

Klauzula informacyjna dla grupy pracownicy

Klauzula informacyjna dla grupy osoby świadczące usługi zdrowotne

Klauzula informacyjna dla grupy zleceniobiorca

W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych mailowo: iod@ dobry-wzrok.pl