Pon. - Pt. 09:00 - 17:00

Diagnostyka i leczenie choroby zezowej

Diagnostyka choroby zezowej to procedura obejmująca w naszej poradni następujące badania:

 • ocenę ostrości wzroku i dobór korekcji optycznej
 • badanie wady wzroku po porażeniu akomodacji
 • ocena ewentualnych patologii na dnie oka
 • wykrywanie i leczenie niedowidzenia
 • ocenę kąta zeza
 • ocenę widzenia stereoskopowego do bliży i do dali
 • kwalifikację do leczenia operacyjnego.

Zez to choroba, która dotyka zarówno dzieci jak i dorosłych.

dzieci wystąpienie zeza jest objawem patologicznym wtedy, kiedy zez utrzymuje się po ukończeniu szóstego miesiąca życia. Nie należy więc odraczać badania okulistycznego u małych pacjentów. Zez obecny od dziecka może znacząco zaburzyć rozwój układu wzrokowego i skutkować poważnym upośledzeniem widzenia. Leczenie należy więc rozpocząć jak najwcześniej. Zabiegi operacyjne zeza u dzieci można bezpiecznie wykonywać już pod koniec drugiego roku życia.

dorosłych leczenie zeza ma częściej charakter kosmetyczny, co nie oznacza, że należy z niego rezygnować. Uzyskanie znaczącej poprawy wizualnej ustawienia gałek ocznych zdecydowanie poprawia samopoczucie pacjentów i daje im pewność siebie w codziennym życiu. Należy jednak pamiętać, że uzyskany dobry efekt po leczeniu operacyjnym może nie być efektem trwałym. Niekiedy u dorosłych po operacji zeza udaje się uzyskać widzenie obuoczne.

Osobną grupę stanowią zezy porażenne, które najczęściej powodują dwojenie obrazu. Ten typ zeza można również poddać leczeniu operacyjnemu, ale należy mieć świadomość, że zwykle nie udaje się uzyskać normalnej ruchomości gałek ocznych. Głównym celem zabiegów w tej grupie jest zniwelowanie dwojenia obrazu.

 

Centrum Okulistyczne Dobry Wzrok dysponuje nowoczesnym oddziałem okulistycznym z salą operacyjną, mieszczącym się w tym samym budynku co poradnia okulistyczna. Wszystkie zabiegi przeprowadzane są w znieczuleniu ogólnym, pod opieką anestezjologiczną. Zabiegi wykonywane są w trybie jednodniowym: tego samego dnia po południu i przeprowadzonej kontroli anastezjologicznej pacjent może zostać wypisany do domu.

Zakres operacyjny

Leczenie operacyjne zeza dorosłych i dzieci wykonujemy w następujących przypadkach:

 • zezy nieleczone wcześniej
 • niesatysfakcjonujący efekt kosmetyczny lub czynnościowy po wcześniejszym leczeniu operacyjnym (reoperacje)
 • zezy następowe , czyli zezy, które zmieniły kąt odchylenia po wcześniejszych zabiegach operacyjnych (reoperacje)
 • zezy porażenne – w przebiegu schorzeń neurologicznych lub internistycznych

Metody operacyjne

W przypadkach przewidywalnych, u pacjentów, którzy nie byli poddawani wcześniej leczeniu operacyjnemu stosujemy klasyczne metody operacyjne polegające na skracaniu i przesuwaniu mięśni poruszających gałką oczną.

W przypadkach zezów porażennych wykonujemy zabiegi transpozycji mięśni: zabiegi trudne, ale dające pacjentowi szansę na zlikwidowanie podwójnego widzenia.

U pacjentów , którzy wcześniej byli już poddawani leczeniu operacyjnemu oraz u osób u których trudno jest przewidzieć efekty z zastosowaniem klasycznych metod operacyjnych, zabiegi wykonujemy z zastosowaniem szwów regulowanych. W tej procedurze, główna część operacji przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym, jednak część szwów nie zostaje jeszcze trwale zawiązana. Tego samego dnia , po kilku godzinach od zakończenia znieczulenia ogólnego, wykonujemy regulację i dowiązanie szwów. Zabieg ten przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, przy aktywnym udziale pacjenta. Wykonanie takiej regulacji daje większe możliwości uzyskania dobrego efektu kosmetycznego.

Uwagi dla pacjentów poddających się leczeniu operacyjnemu zeza

 • dobry efekt kosmetyczny po leczeniu operacyjnym zeza można uzyskać w każdym wieku
 • nie należy rezygnować z leczenia operacyjnego u dojrzałych pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi i internistycznymi (zezy porażenne)
 • leczenie operacyjne zeza nie ma żadnego wpływu na wadę wzroku i stosowaną korekcję okularową
 • jeżeli pacjent chce wykonać zarówno zabieg laserowej korekcji wady wzroku, jak i korekcję zeza, powinien w pierwszej kolejności wykonać zabieg laserowy i dopiero po kilku miesiącach poddać się zabiegowi operacyjnemu zeza
 • efekt czynnościowy w postaci widzenia obuocznego po leczeniu operacyjnym w wieku dorosłym jest osiągany bardzo rzadko
 • satysfakcjonujący efekt kosmetyczny uzyskany po leczeniu operacyjnym może nie być trwały i należy liczyć się z możliwością ponownego pojawienia się zeza pomimo prawidłowo wykonanego zabiegu
 • zdarzają się sytuacje, niezależne od zastosowanej techniki operacyjnej, kiedy w celu uzyskaniu pożądanego efektu terapeutycznego konieczne jest wykonanie kolejnego zabiegu operacyjnego
Zadzwoń i zaproponuj termin wizyty(+48) 58 573-73-77