Pon. - Pt. 09:00 - 17:00
leczenie AMD Gdańsk

Diagnostyka i Leczenie AMD

Diagnostyka AMD, czyli zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem, to procedura obejmująca w naszej poradni następujące badania i czynności:

  • podstawowe badanie okulistyczne
  • angiografię fluoresceinową
  • tomografię siatkówki (SOCT)
  • planowanie dalszego leczenia, to znaczy wybór postępowania zachowawczego lub terapii doszklistkowych

Zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem, czyli AMD (Age Related Macular Degeneration) to choroba dotykająca zwykle osoby po 50 roku życia. W początkowej fazie objawia się umiarkowanym pogorszeniem ostrości wzroku oraz matamorfopsjami („wyginaniem” się linii prostych). W miarę postępu choroby dochodzi do dalszego pogarszania się ostrości wzroku oraz występowania plam i mroczków w polu widzenia.

W AMD zmiany obserwujemy w siatkówce, czyli na dnie oka. W fazie wczesnej zwyrodnienia dominują druzy i przegrupowania barwnika. W fazie zaawansowanej dochodzi do powstania rozległych zaników siatkówkowych oraz do powstania patologicznych naczyń – neowaskularyzacji, a w konsekwencji dosiatkówkowych wylewów krwi.

Wyróżniamy dwie główne postaci AMD:

  • postać suchą (druzy, przegrupowania barwnika, zaniki)
  • postać mokrą, czyli wysiękowa (neowaskularyzacja)

W przypadku postaci suchej AMD postępowaniem jest obserwacja i stała kontrola okulistyczna (w tym samokontrola testem Amslera) oraz suplementacja diety preparatami z luteiną oraz kwasami omega3.

W przypadku postaci wysiękowej AMD postępowaniem z wyboru jest terapia doszklistkowa (iniekcje do wnętrza gałki ocznej) z preparatów anty VEGF. Terapię taką prowadzi się do końca życia pacjenta.

Interesuje Cię leczenie AMD w Gdańsku?

Zadzwoń i zaproponuj termin wizyty(+48) 58 573-73-77