Pon. - Pt. 09:00 - 17:00

Badanie pola widzenia

Badanie pola widzenia, czyli perymetria, to pomiar zakresu widzenia i czułości siatkówki.  Badanie to pozwala między innymi ocenić uszkodzenie nerwu wzrokowego w jaskrze, czy też uszkodzenie drogi wzrokowej w diagnostyce neurologicznej.  Jest niezbędne w badaniu kierowców.  W naszej poradni badanie pola widzenia przeprowadzane jest za pomocą perymetru Centerfield II firmy Oculus. Specjalny program „blue on yellow” pozwala na wczesne wykrycie ubytków jaskrowych.

Zadzwoń i zaproponuj termin wizyty(+48) 58 573-73-77