Pon. - Pt. 09:00 - 17:00
Teleporady
Centrum Okulistyczne Dobry Wzrok
Zamów teleporadę
Cena
120zł

Teleporady

4 Kroki – jak to działa?

1 Dokonaj płatności przez internet.

2 Podaj w formularzu swoje imię oraz nr telefonu, by nasz konsultant mógł się z Tobą skontaktować.

3 Na podany nr telefonu zadzwoni nasz konsultant, aby ustalić termin teleporady.

4 W umówionych godzinach wybranego terminu będzie się kontaktować nasz lekarz.

4 Kroki – Jak korzystać z e-recepty?

1 Lekarz wystawia cyfrowo i podpisuje e-receptę.

2 Otrzymujesz e-receptę drogą elektroniczną, jako e-mail albo sms z 4-cyfrowym kodem.

3 Receptę zrealizujesz w każdej aptece w Polsce

4 Przekaż farmaceucie otrzymany 4-cyfrowy kod celem wydania leków

Termin teleporady

Wspólnie z pacjentem ustalany zostaje termin. Staramy się aby teleporada odbyła się w tym samym dniu, w którym została dokonana opłata, jednak należy pamiętać że nie zawsze jest to możliwe. Wszelkie informację uzyskają Państwo od naszego konsultanta przy pierwszym kontakcie.

Najważniejsze możliwości teleporady

• bezpieczne i zdalne udzielanie świadczeń usług medycznych i opieki zdrowotnej przez Internet/telefon

• możliwość diagnozowania problemów zdrowotnych pacjentów bez konieczności osobistej wizyty pacjenta w placówce

• możliwość wystawiania e-Recept, e-Zwolnień oraz uzupełniania dokumentacji medycznej podczas teleporady

Umów się na teleporadę do specjalisty

Zdiagnozujemy problem zdrowotny i wystawimy receptę jeśli jest konieczna.

 

Cena
120zł

 

Teleporady: wtorek

dr n. med. Maciej Gawęcki
Specjalista okulistyki
Teleporady: środa, czwartek

lek. med.
Agnieszka Jaszczuk

Dodatkowe informacje

Jeżeli jest to konieczne pacjent może nam przed teleporadą przesłać dodatkowe wyniki badań. Skany lub zdjęcia można przekazać na kilka sposobów:
– wyślij nam maila z linkiem do pobrania plików (skorzystać można z wielu platform: Firefox send, Dropbox, Google Drive itp wybór należy do Pacjenta)
– po prostu wyślij maila z plikami na adres:  centrum@dobry-wzrok.pl

Wysyłając dokumenty pamiętaj aby postarać się, by zdjęcia lub skany były w jakości umożliwiającej odczytania zawartych na nich danych. Z bezpiecznych usług polecamy send.firefox.com z uwagi, że po jednorazowym pobraniu danych przez naszego pracownika zostają one automatycznie skasowane z serwera.

W którejkolwiek z metod przesyłania dodatkowych wyników badań należy dopisać dane, którego pacjenta one dotyczą (np. w treści wysyłanej wiadomości).

Jeżeli jeszcze nie posiadasz, to polecamy założyć Internetowe Konto Pacjenta: pacjent.gov.pl

Regulamin teleporad

Regulamin świadczenia usługi teleporady w Centrum Okulistycznym Dobry Wzrok

Dobry Wzrok. Sp. z o. o. 80-402 z siedzibą w Gdańsku, ul. Kliniczna 1b/2; KRS 0000380455, REGON 221191871, NIP 9571050390; www.dobry-wzrok.clinic

Klient/Pacjent – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej korzystająca z TELEPORAD, w tym w szczególności dokonująca zamówienia usług medycznych na swój lub cudzy rachunek

TELEPORADA – usługa medyczna – konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie okulistyki dotycząca stanu zdrowia Klienta lub pacjenta, realizowana za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

Placówka Medyczna – działający zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce podmiot uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, tj. przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, osoba fizyczna wykonująca zawód medyczny, tj. osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych

Przelewy 24 – system płatności elektronicznych akceptowanych przez Dobry Wzrok sp. z o.o., dostępny dla Klientów, pozwalający na szybkie płatności za Usługi medyczne nabywane w Centrum Okulistycznym Dobry Wzrok

Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do Dobry Wzrok sp. z o.o. pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o woli skorzystania z TELEPORADY, poprzez wybór świadczenia w tej formie na stronie internetowej Centrum

Okulistycznego Dobry Wzrok – www.dobry-wzrok.clinic

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa: – zasady korzystania z TELEPORAD w Dobry

Wzrok sp.z o.o., – uiszczania przez Klienta ceny nabycia usługi w formie TELEPORAD – uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od umowy nabycia usług, – zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 1. TELEPORADY realizowane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności i nie są nagrywane
 2. Personel Dobry Wzrok sp. z o.o. realizujący usługę w formie TELEPORADY ma prawo w każdej chwili przerwać rozmowę, a tym samym połączenie, jeśli

Pacjent/Klient używa zwrotów obraźliwych lub wyraża treści, które nie mają związku z potrzebą udzielenia porady lub konsultacji, a dodatkowo godzą w dobra osobiste udzielającego porady lub konsultacji, i jako takie mają charakter bezprawny.

 1. Aby złożyć zamówienie na uzyskanie TELEPORADY, zgodnie z zakresem świadczenia usług przez Dobry Wzrok sp. z o.o., w tej formie, konieczne jest złożenie zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Dbory Wzrok sp. z o.o. oraz opłacenie TELEPORADY.
 2. Rozliczenia transakcji nabycia usług medycznych w formie TELEPORAD przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy 24 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin, przelewem bankowym oraz za pośrednictwem kart płatniczych, zgodnie z informacjami znajdującymi się w Regulaminie.

INFORMACJE O USŁUGACH

 1. Informacje o usługach medycznych, świadczonych w formie TELEPORAD dostępnych w katalogu Dobry Wzrok sp. z o.o., na stronie www.dobry-wzrok.clinic stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny usług komercyjnych wskazanych na stronach internetowych podawane są w złotych, a całkowity koszt usługi widoczny jest w formularzu przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 3. Dobry Wzrok sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach usług medycznych, rodzaju usług, zakresu udzielanych świadczeń.
 4. Usługi nabyte przez Klienta na skutek elektronicznego zamówienia mogą być realizowane przez lekarzy, działających w różnych placówkach medycznych Dobry Wzrok sp. z o.o., poprzez wyznaczony i zaplanowany z Klientem kontakt telefoniczny.

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać zapotrzebowanie na TELEPORADĘ w każdym czasie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem, że wykonanie usługi w formie TELEPORADY będzie odbywało się w godzinach pracy placówek medycznych.
 2. Dobry Wzrok sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji przez stronę www oraz ewentualnych błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Klienta.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, a w szczególności:
 • wypełnić formularz zamówienia podając dane kontaktowe w szczególności numer telefonu na który będzie się kontaktował Pracownik Placówki Medycznej
 • akceptując ogólne warunki świadczenia Usługi Klient akceptuje niniejszy regulamin
 • wybrać formę płatności i zapłacić
 1. Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient prawidło wybrał Usługę według danych na stronie www oraz dokonał pełnej wpłaty
 2. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym podania podczas rozmowy telefonicznej danych, dotyczących jego, jako Pacjenta, niezbędnych do stworzenia zamówienia oraz przygotowania do założenia dokumentacji medycznej Pacjenta, na skutek realizowanej TELEPORADY.
 3. Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez pracowników rejestracji Dobry Wzrok sp. z o.o.
 4. Dobry Wzrok sp. z o.o. za pomocą platformy płatniczej rejestruje niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty, fakt poprawnego złożenia i opłacenia Zamówienia.
 5. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
 • podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
 • braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu pomimo podjęcia co najmniej 3 prób połączenia z Klientem,
 • kiedy opis stanu Pacjenta przedstawiany przez niego nie pozwala na udzielenie porady lub konsultacji w postaci TELEPORADY,
 • uznania przez Dobry Wzrok sp. z o.o., że w przypadku zamówienia złożonego przezKlienta występuje uzasadnione podejrzenie działania Klienta niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących, podszywania się pod inną osobę.

PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego

Zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt nabytych przez Klienta Usług.

 1. Płatności za Zamówienie mogą być realizowane za pośrednictwem Przelewy 24, zgodnie z wybraną formą płatności wskazaną na stronie internetowej.
 2. Aktywacja uprawnień do skorzystania z TELEPORADY, zgodnej z zamówieniem rozpoczyna się niezwłocznie po odnotowaniu Zamówienia i opłacenia przez wyznaczony personel Dobry Wzrok sp. z o.o.
 3. Aktywacja uprawnień powoduje powstanie obowiązku po stronie Dobry Wzrok sp. z o.o. do skontaktowania się z Klientem, pod wskazany przez niego nr telefonu i zaproponowania terminu i godziny TELEPORADY, co Klient w rozmowie z wyznaczonym pracownikiem potwierdzi.
  1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Jednak nie później niż na 4 godziny przed ustalonym terminem Teleporady. Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: teleporady@dobrywzrok.clinic
  2. Dobry Wzrok sp. z o.o. gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy, z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem.
  3. W przypadku rozpoczęcia korzystania ze świadczeń medycznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

  DANE OSOBOWE

  1. Dane osobowe podawane przez Klientów w procesie rejestracji Zamówienia, przetwarzane są przez Dobry Wzrok sp. z o.o., jako administratora danych.
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług medycznych w formie TELEPORADY.
  3. Korzystanie z TELEPORAD jest równoznaczne z wyrażaniem zgody przez

  Pacjenta na to, że informacje jak i wypowiedzi przez niego udzielane w związku i w ramach TELEPORADY znajdą się w dokumentacji medycznej.

  1. Dobry Wzrok sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania komercyjnych umów świadczenia usług medycznych. Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, Jeżeli Klient chce skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, to prosimy o kontakt mailowy iod@dobry-wzrok.pl lub osobisty w jednej z placówek Dobry Wzrok sp. z o.o.
  2. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
  3. Szczegółowe postanowienia, dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się na stronie internetowej www.dobrywzrok.clinic w zakładce Polityka prywatności.

  REKLAMACJE

  1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych ewentualnych nieprawidłowościach, dotyczących TELEPORAD można przekazać na adres mailowy teleporady@dobrywzrok.clinic
  2. Reklamacje, dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych, reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: teleporady@dobrywzrok.clinic
  3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy świadczenia usług medycznych jest sąd według właściwości ogólnej.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Usługi zamawiane w formie TELEPORADY nie mogą być odsprzedawane, odstępowane, użyczane. W szczególności nie mogą być one zastępowane ani nie zastępują Usług świadczonych na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa zawarta za pośrednictwem zamówienia TELEPORADY przez stronę www Dobry Wzrok sp. z o.o.
  2. Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stroniewww.dobrywzrok.clinic (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Dobry Wzrok sp. z o.o. informuje poprzez komunikat na stronie www.

  Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

  Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.04.2020