Badanie Optometryczne dla Studentów


0.00 

Wymiary oprawki:
Szerokość oprawki [mm]:

Szerokość szkła [mm]:

Szerokość mostka [mm]:

Długość zausznika [mm]:

Wysokość oprawki [mm]:

Zawiasy elastyczne: Nie

Opis:

Darmowe badania dla studentów

WARUNKI PROMOCJI „darmowe badania dla studentów”
1. Aby przystąpić do promocji Uczestnik musi posiadać ważną legitymację studencką.
2. Uczestnikiem promocji staje się każda osoba posiadająca ważną legitymacje studencką, która dokona rejestracji drogą elektroniczną z uwzględnieniem przekazania w formularzu adresu e-mail Uczestnika.
3. Promocja obejmuje darmowe badanie wzroku w ramach godzin otwarcia placówki.
4. Student dokonując zgłoszenia do promocji darmowych badań zgadza się na otrzymywanie w przyszłości informacji dotyczących przyszłych promocji w naszym salonie, zachowując przy tym prawo do zaprzestania przetwarzania (więcej informacji w dziale ochrona danych osobowych).
6. Promocja bez ograniczeń czasowych (do momentu odwołania przez sprzedawcę).
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania promocji.
8. Klient poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Akcji jednocześnie wyraża zgodę na wszystkie zapisy regulaminu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Akcji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili publikacji na stronie, o której mowa w punkcie następnym.
10. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej www.dobry-wzrok.pl
11. Promocje nie łączą się z innymi akcjami Promocyjnymi trwającymi w tym samym czasie na stronie sklepu Dobry Wzrok.

Kategoria: