Dr n. med. Maciej Gawęcki jest specjalistą chorób oczu z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w praktyce lekarskiej. Zajmuje się chirurgią okulistyczną, specjalizując się w operacjach zeza i zaćmy. W chirurgii zeza u dorosłych stosuje metodę szwów regulowanych.
 
W Poradni Okulistycznej Dobry Wzrok, której jest założycielem, wprowadza procedury, które mają zapewnić kompleksową opiekę okulistyczną nad pacjentem z cukrzycą. Wśród lekarzy pierwszego kontaktu i diabetologów propaguje najnowszą wiedzę i najlepsze praktyki w tej dziedzinie.
 
Dr Maciej Gawęcki specjalizuje się też w obrazowej diagnostyce okulistycznej, szczególnie w angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej oraz optycznej koherentnej tomografii (OCT).   Wykonuje iniekcje doszklistkowe przy leczeniu AMD, cukrzycy i zakrzepów naczyń.
 
Jest autorem wielu publikacji dotyczących leczenia chorób oczu, których wykaz można znaleźć tutaj: klik.
 
Dr Gawęcki jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z 1994. Pięć lat później został stypendystą Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego w szpitalu Moorfields w Londynie na Oddziale Strabologicznym. Specjalizację II stopnia w okulistyce uzyskał w 2001 roku. W tym samym roku obronił też pracę doktorską "Niedowidzenie bez zeza w badaniach klinicznych”. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Katedrze i Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej w Gdańsku.
Od 2002 do 2006 roku był Zastępcą Ordynatora w Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, a od 2007 roku do teraz jest Ordynatorem Oddziału Okulistycznego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.
 
Od dnia 01.10.2014 r. objął stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki.
 
Równolegle z pracą kliniczną dr Gawęcki założył w 1998 roku własną praktykę lekarską, którą rozwinął w ciągu kilkunastu lat w prężnie działającą Poradnię Okulistyczną Dobry Wzrok, z siedzibą główną w Gdańsku i dwoma filiami: w Pucku i Kielnie.
 
W styczniu 2016 roku została wydana książka dr Gawęckiego "Angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa. Praktyczny podręcznik". Więcej na stronie:  www.gawecki.com/ksiazka/