W poradni Dobry Wzrok usuwamy wszelkie zmiany i defekty kosmetyczne zlokalizowane na powiekach: gradówki, cysty, włókniaki, prosaki, kaszaki, kępki żółte, brodawki, itp. oraz zmiany spojówki, takie jak skrzydlik czy brodawczaki.

Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, często przy użyciu aparatu do elektrochirurgii.