Iniekcje doszklistkowe to inaczej zastrzyki wykonywane do wnętrza gałki ocznej, a dokładnie do komory ciała szklistego. Tą drogą podaje się niektóre leki po to, aby ich penetracja do siatkówki i naczyniówki oka była lepsza i szybsza. Chociaż dla pacjenta sformułowanie „zastrzyk do oka” brzmi najczęściej mało zachęcająco, to trzeba podkreślić, że sama procedura jest niskomplikowana, krótka i bezbolesna. Podanie leku do ciała szklistego wykonuje się z zachowaniem zasad aseptyki, bardzo cienką igłą. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.

INIEKCJE DOSZKLISTKOWE LEKU AVASTIN

STOSOWANIE LEKU AVASTIN JEST WSKAZANE W CHOROBACH:

 • EX AMD - wysiękowa postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
 • DME - cukrzycowy obrzęk plamki
 • BRVO/CRVO - obrzęk plamki wtórny do zakrzepu naczyń żylnych siatkówki
 • mCNV – neowaskularyzacja naczyniówkowa w przebiegu krótkowzroczności
 • CSR – centralna surowicza retinopatia (poza wskazaniami rejestracyjnymi)
 • PDR – retinopatia cukrzycowa proliferacyjna (poza wskazaniami rejestracyjnymi)

DZIAŁANIE

Substancją czynną w preparacie AVASTIN jest bevacizumab, który blokuje śródbłonkowy czynnik wzrostu naczyń typu A (VEGF - A). Posiada on rejestrację do stosowania w leczeniu schorzeń nowotworowych (rak jelita grubego i rak jajnika).

Budowa cząsteczki substancji czynnej w  AVASTINIE jest zbliżona do budowy cząsteczki substancji czynnej leku LUCENTIS, ramibizumabu, stosowanego do leczenia schorzeń okulistycznych. Na podstawie wielu badań naukowych wykazano skuteczność AVASTINU w leczeniu schorzeń okulistycznych w terapii doszklistkowej. Skuteczność AVASTINU oraz działania niepożądane są porównywalne z LUCENTISEM (badania CATT, IVAN, GEFAL). AVASTIN nie posiada jednak rejestracji do podawania do gałki ocznej (doszklistkowo) w żadnym kraju. Pomimo tego, jest on najczęściej stosowanym doszklistkowym lekiem na świecie. W związku z faktem braku rejestracji do podawania doszklistkowego, AVASTIN stosowany jest na całym świecie „off label”, czyli poza wskazaniami rejestracyjnymi. Na taką formułę podawania leku musi wyrazić zgodę pacjent.

Zwiększenie ilości VEGF-A w wielu chorobach oczu może prowadzić do rozwoju nieprawidłowych naczyń krwionośnych oraz obrzęku siatkówki, co powoduje postępujące pogorszenie widzenia. AVASTIN, poprzez blokowanie VEGF-A, hamuje rozrost patologicznych naczyń i zmniejsza obrzęk siatkówki, dzięki czemu następuje zahamowanie postępującego pogorszenia widzenia. U wielu osób obserwuje się poprawę widzenia.

PODAWANIE

AVASTIN jest podawany bardzo cienką igłą bezpośrednio do gałki ocznej, czyli doszklistkowo, w dawce 1,25mg bevacizumabu w 50 mikrolitrach roztworu. Odbywa się to w znieczuleniu miejscowym, z zastosowaniem zasad aseptyki, zabieg nie jest bolesny. Początkowo leczenie polega na wykonaniu serii 2-3 zastrzyków co około 4 tygodnie. Kolejne iniekcje wykonuje się z częstotliwością uzależnioną od reakcji pacjenta na lek,  gdy utrzymuje się lub nawraca aktywność choroby.

 TERAPIA LEKIEM AVASTIN KROK PO KROKU:

 • Kwalifikacja do terapii odbywa się na podstawie badania okulistycznego z OCT (optyczna koherentna tomografia) plamki oraz AFL (angiografia fluoresceinowa) – w razie potrzeby.
 • W dniu zabiegu należy zarezerwować sobie około 2 godzin na całą procedurę. Samo podanie leku trwa krótko, tylko kilka minut. Nie trzeba być na czczo.
 • Przed zabiegiem pielęgniarka podaje krople rozszerzające źrenice oraz krople znieczulające, aby zabieg nie był bolesny.
 • W trakcie zabiegu lekarz odkaża skórę powiek i przykrywa twarz sterylną serwetą z otworem na oko. Następnie nakłada na powieki specjalną rozwórkę, aby zapobiec mruganiu. Kolejnym etapem jest płukanie oka środkiem odkażającym i ponowne podanie kropli znieczulających.
 • Lekarz za pomocą strzykawki z bardzo cienką igłą podaje lek przez twardówkę do wnętrza oka. Pacjent może wtedy wyczuwać delikatny ucisk. Często pojawiają się wtedy ciemne, pływające przed okiem plamy – lek znajduje się już w oku.
 • Po zabiegu pacjent może odczuwać dyskomfort w oku: pieczenie, łzawienie, przymglone widzenie. Objawy te ustępują zazwyczaj w ciągu 2-3 dni. Czasem może wystąpić zaczerwienienie oka, które zazwyczaj ustępuje po 1-2 tygodniach. Nie ma potrzeby zaklejania oka opatrunkiem.
 • Po zabiegu jest wykonywane badanie ciśnienia śródgałkowego oraz badanie okulistyczne przez lekarza.
 • Zaleca się unikanie ciężkiego wysiłku fizycznego, unikanie silnego wiatru, kurzu, pyłów, saun, basenów – przez tydzień. Nie wolno pocierać ani uciskać oka.
 • Można spacerować, oglądać telewizję, nosić swoje okulary.
 • Około 1-2 miesiące po iniekcji zaleca się wykonanie badania OCT plamki kontrolnego, w celu oceny efektów leczenia oraz wskazań do kolejnej iniekcji.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I PRZECIWWSKAZANIA

Nawet w przypadku prawidłowo wykonanego zabiegu może dojść do różnych powikłań, jak np. wylew podspojówkowy krwi (wchłania się samoistnie w ciągu 1-2 tygodni), wzrost ciśnienia śródgałkowego, zmiany w ciele szklistym (w tym wylew krwi do komory ciała szklistego), uszkodzenie rogówki, uszkodzenie soczewki, odwarstwienie siatkówki, zapalenie wnętrza gałki ocznej (jałowe, bakteryjne lub grzybicze). Czasem może być wskazane dodatkowe leczenie farmakologiczne lub zabieg operacyjny oka. Wymienione powikłania występują jednak bardzo rzadko.

W razie wystąpienia niepokojących objawów (np. narastający ból oka, pogorszenie widzenia, postępujące zaczerwienienie oka, nadwrażliwość na światło), należy natychmiast zgłosić się do okulisty, nie czekając na termin wizyty kontrolnej.

AVASTIN może nieznacznie zwiększać ryzyko zatorów i zakrzepów, dlatego nie zaleca się przyjmowania go u osób, które przebyły zawał serca lub udar mózgu w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do podania leku jest nadwrażliwość na bevacizum, stan zapalny w obrębie gałki ocznej oraz ciąża.

CENA JEDNEGO ZASTRZYKU AVASTIN: 700 zł

BADANIE KONTROLNE OCT PO INIEKCJI: 100 zł

 

Informujemy, że wszystkie komercyjne usługi naszej placówki mogą być opłacane w dogodnych ratach. Informacje o systemie ratalnym dostępne są w naszej rejestracji lub tutaj