Pachymetria to pomiar grubości rogówki. Grubość rogówki ma wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe, w związku z czym  jej pomiar jest potrzebny do  wyznaczenia prawdziwych wartości tego ciśnienia. Pachymetria to badanie niezbędne w jaskrze, nadciśnieniu wewnątrzgałkowym i przed zabiegami chirurgicznymi na rogówce.  W poradni Dobry Wzrok badanie to wykonujemy bezkontaktowym pachymetrem firmy Oculus.