Poradnia Okulistyczna Dobry Wzrok w 2012 roku uzyskała certyfikat ISO 9001:2008.
Jest to międzynarodowa norma określająca wymagania, które "powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji".
Zakres certyfikacji w naszej branży obejmuje świadczenie specjalistycznych usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób oczu.
 
Dodatkowo, w roku 2015 przy recertyfikacji, rozszerzyliśmy na filię w Kielnie zakres działania naszego systemu zarządzania. Deklarując swoje zaangażowanie w ochronę środowiska wdrożyliśmy ponadto normę ISO 14001:2004 we wszystkich oddziałach.
Jest to uznana na całym świecie norma, która określa zasady wdrażania efektywnego systemu zarządzania środowiskowego.