Pomorskie Dni Retinologiczne

01/09/2018

W dniach 31 sierpnia 2018 roku oraz 1 września 2018 roku w Gdyni odbyły się kursy, warsztaty i wetlaby w ramach Pomorskich Dni Retinologicznych.

dr n. med. Maciej Gawęcki prowadził:
- kurs: laseroterapia siatkówki w okulistyce (klasyczna fotokoagulacja i laseroterapia mikropulsowa)
- kurs: miejsce angiografii fluoresceinowej we współczesnej diagnostyce okulistycznej
- wykład: Aktualne wytyczne diagnostyki i leczenie DME - Euretina 2017

Pełne informacje na temat spotkań dostępne tutaj