Spotkania naukowe

13/05/2018

Uprzejmie informujemy, iż odbyły się dwa spotkania naukowe pod hasłem „Multimodal imaging w okulistyce”, w których głównym prelegentem był dr n. med. Maciej Gawęcki.

Pierwsze we współpracy firmy Novartis Poland oraz Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie odbyło się 13 kwietnia 2018 roku w Gdańsku.

Drugie we współpracy firmy Novartis Poland oraz Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku odbyło się 11 maja 2018 roku w Słupsku.