Dobry Wzrok - warsztaty - edycja 2016

13/05/2016

W dniach 23.04.2016 r. oraz 21.05.2016 r.

odbyła się druga edycja zorganizowanych przez Dobry Wzrok warsztatów dla okulistów z województwa pomorskiego.

Tegoroczna tematyka warsztatów brzmiała:

"Retinopatia cukrzycowa"

 

Poniżej wykładowcy i tematy poszczególnych wykładów:

 

  •  Dr n.med. Maciej Gawęcki: Epidemiologia i czynniki ryzyka
  •  Lek.med. Małgorzata Kneba: Patomechanizm i patofizjologia
  •  Dr n.med. Maciej Gawęcki: Klasyfikacje retinopatii cukrzycowej
  •  Lek.med. Agnieszka Jaszczuk-Maciejewska: Metody diagnostyczne
  •  Dr n.med. Ewa Zdybel: Leczenie retinopatii cukrzycowej – laseroterapia
  •  Dr n.med. Anna Jurska-Jaśko: Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki
  •  Dr n.med. Maciej Gawęcki: Specyficzny pacjent cukrzycowy: dzieci i kobiety w ciąży
  •  Dr n.med. Maciej Gawęcki: Metody screeningu retinopatii cukrzycowej, algorytmy kontroli pacjentów