Nowy laser
Optimis-Fusion YAG/SLT

24/03/2014

Nasza poradnia wzbogaciła się o nowy laser do kapsulotomii tylnej i laseroterapii przeciwjaskrowej. Jest to najnowszej generacji laser YAG, za pomocą którego możemy wykonywać kapsulotomię tylną w zaćmie wtórnej, irydotomię laserową w jaskrze zamykającego się kąta oraz selektywną trabekuloplastykę laserową w jaskrze otwartego kąta.

Więcej informacji w zakładce : okulistyka zabiegowa.

Zapraszamy.